codeclubdeventer een vrijwilliger 3

Doelstelling van het project

In navolging van de Apeldoornse Rotaryclub, is ook het Gilde Deventer een codeclubproject gestart. De doelstelling van het codeproject is de digitale geletterdheid van basisschool leerlingen  te helpen verbeteren. Met name het domein “Computational thinking” blijft binnen het curriculum van veel basisscholen onderbelicht. In de 21e eeuw is de wereld sterk gedigitaliseerd, vandaar dat ook de digitale geletterdheid als onderdeel van het onderwijs programma hoog op de agenda is komen te staan. Het vormt een basis onderdeel van de leerlijn 21e-eeuwse vaardigheden (SLO thema 21e -eeuwse vaardigheden), waar een 12 tal domeinen zijn benoemd als essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind. Binnen deze leerlijn zijn meerdere  domeinen gericht op de digitale geletterdheid van de leerling, waaronder, ict-basisvaardigheden en computational thinking.

Dit laatste domein heeft als doel te leren, problemen op een zodanige manier te formuleren dat het mogelijk wordt om een computer te gebruiken om het probleem op te lossen. Belangrijk hier zijn aspecten als het verzamelen en logisch rangschikken van relevante gegevens, het opdelen van processen in kleinere overzichtelijke taken en het gebruiken van algoritmes om via geordende kleine stappen een probleem op te lossen. 

Scratch

Met Scratch leren leerlingen (8-14 jaar) programmeren en kunnen ze eigen interactieve verhalen, spellen en animaties maken. Het is ontwikkeld op het MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA) en wordt i over de hele wereld gebruikt en is inmiddels naar 70 talen vertaald. Het programma, met een simpele sterk visuele interface,is gratis, en zowel online als offline te gebruiken. Voor die leerlingen die verder willen met dit programma zijn er volop mogelijkheden en ideeën als ook verschillende community’s  waar ideeën worden uitgewisseld. 

Gilde Deventer

De stichting Gilde Deventer is een vrijwilligers­organisatie, voor iedereen die er plezier in heeft om zijn of haar ervaringen, kennis e.d. over te dragen aan anderen. Het Gilde Deventer kent een aantal verschillende projectgroepen, waaronder de stadsgidsen, fietsgidsen, het beeldarchief, coach4you, Power Veerkracht op leeftijd en de Codeclub.  
De verschillende groepen hebben ieder hun eigen wijze van organisatie van hun werk en delen van kennis. Iedere groep heeft een coördinator die het reilen en zeilen in de gaten houdt. De coördinatoren vormen ook de link naar het bestuur.