codeclub deventer een vrijwilliger

Wat is de inhoud van het project

De Codeclub Deventer geeft alle basisscholen van Deventer de mogelijkheid om deel te nemen aan het informatica project “coderen met scratch”. Het project omvat de eerste zes basisthema’s uit het programma dat speciaal ontwikkeld is om kinderen tussen de 9 en 13 spelenderwijs kennis te laten maken met programmeren. Aan de hand van leuke, voor kinderen aansprekende thema’s bouwen de kinderen, met “blokjes” van simpele instructies, een éénvoudige animatie of spelletje. Het doel is leren door doen. Het is zo
opgezet dat in principe elke leerling, door de instructies goed te volgen de lessen binnen één uur zelfstandig kan afronden. In de tekst zijn, voor de snellere leerlingen, extra uitdagingen opgenomen. Het gaat dan steeds om uitdagingen om het net geleerde in een nieuwe context te gaan toepassen. Belangrijk hierbij is dat elke leerling dit proces individueel en in eigen tempo doorloopt.  In de praktijk blijkt dat kleine blokkades door bijvoorbeeld het niet goed begrijpen van de tekst een knop niet kunnen vinden, de leerling kan blokkeren. Daarom is juist bij de start een intensieve begeleiding van belang en een enkele klassikale
instructie.

Op veel basisscholen is het leren programmeren niet in het reguliere programma opgenomen, ondanks dat het zogenaamde ”computianal thinking” één van de basisvaardigheden is uit  -eeuwsevaardigheden in het curriculum funderend onderwijs. De stichting Gilde Deventer wil met haar vrijwilligers hier graag constructief in bijdragen. 

 

Wat bieden we aan

 • Zes lessen van één uur, met minimaal twee begeleiders van de Codeclub per groep van maximaal 18 leerlingen. 
 • Iets kleinere groepen hebben de voorkeur. Voor-geïnstalleerde laptops,  en het “lesboekje” worden meegenomen. 
 • Per dagdeel kunnen 2 ,maximaal 3 groepen het programma volgen. In overleg met de school wordt bepaald op welk dagdeel van de week het programma wordt gegeven.
 • Gedurende (het liefst) zes op één volgende weken. 
 • De begeleiders zijn allemaal vrijwilliger bij de stichting Gilde Deventer en hebben affiniteit met ICT en onderwijs.
 • Alle vrijwilligers beschikken over een VOG.
 • Bij afloop krijgen alle deelnemende leerlingen een certificaat van deelname. 
 
 
codeclub deventer de laptop
codeclub deventer op scholen

Wat vragen we de scholen

 • Voor het project is per dagdeel steeds één lokaal/ruimte beschikbaar waar de leerlingen in groepje van ongeveer vier met de laptop aan het werk kunnen.
 • Bij voorkeur beschikt de ruimte over een digibord (is geen vereiste)
 • De school zorgt voor een groepsindeling waarbij de groepsgrootte niet meer kan bedragen dan 18 leerlingen (ivm met beschikbaar materiaal). 
 • Het project wordt uitgevoerd onder supervisie van een leerkracht, die verantwoordelijk blijft voor de leerlingen.
 • De leerkracht hoeft geen specifieke voorkennis te hebben van het project. 
 • De school verschaft de begeleiders een lekkere kop koffie. 
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 
 

Heeft uw school belangstelling om deel te nemen

Neem dan via ons contactformulier, contact op met onze coördinatoren.